Ludzie sierpnia

"Siergiej Lebiediew jest wybitnym pisarzem, który posiada dwa rzadkie dary: szlachetność stylu i precyzyjną optykę wewnętrzną. Pozwalają mu one zobaczyć i sondować głębię antropologicznej katastrofy, która wydarzyła się w XX-wiecznej Rosji. Lebiediew rozpoznał to, co pozostaje niewidoczne dla większości pisarzy radzieckich i postsowieckich." - Władimir Sorokin

Ludzie sierpnia

Autor: Siergiej Lebiediew

Tłumaczenie z języka rosyjskiego: Grzegorz Szymczak

Premiera wyd. I: 9 września 2021

ISBN: 978-83-62498-44-4

Format: 125 x 190 mm

Liczba stron: 412

Oprawa: miękka

Cena: 45,00 zł (kup u nas!)Książki autora:
Granica zapomnienia Dzieci Kronosa Debiutant

Opinie

Kiedyś stanie się klasykiem, a jego proza znajdzie miejsce w antologiach, moszcząc się między Pasternakiem a Nabokovem. Dziś jest objawieniem, świeżym i bolesnym jak biały od soku pień złamanego drzewa, trzaśnięta kra, rozłupana geoda... ... Lebiediew pojawił się w drugiej dekadzie XXI wieku, ponieważ nie sposób byłoby bez jego książek pojąć długiego rosyjskiego stulecia...

Wojciech Stanisławski, Sieci.

Autor pamięta upadek Związku Sowieckiego. Już jako czternastolatek zaczął uczestniczyć w ekspedycjach geologicznych w Rosji i Kazachstanie. I to, co przeżył w trakcie tych eskapad, potem znalazło odzwierciedlenie w jego twórczości. Dlatego nie będzie przesadą traktowanie jej nie tylko jako świetnej prozy, ale i jako cennego świadectwa.

Filip Memches, tygodnik.tvp.pl. Więcej

Czy Rosja wybierze drogę Lebiediewa? Z otchłani niepamięci wydobędzie prawdę o sobie i dokona zbiorowego oczyszczenia? Nadzieje bywają płonne... Każda osoba choć trochę z zaznajomiona z kulturą rosyjską ma świadomość imperialnych marzeń jej przedstawicieli. Tak było z genialnym Dostojewskim i wielkim Sołżenicynem. Dziś w taki sposób swój diabelski talent wykorzystuje Zachar Prilepin. Na tym tle wyróżnia się Siergiej Lebiediew. Autor, który jawnie protestuje przeciwko agresji na Ukrainę, pisze o rosyjskiej niepamięci, eksploruje przeszłość kraju, w szczególności jego "krainę umarłych".

Mikołaj Kwiatkowski, Klub Jagiellónski. Więcej

Lektura Ludzi sierpnia Siergieja Lebiediewa u Rosjan i Rosjanek powinna wywołać wybuch zdumienia, ale tylko wtedy, gdy przyjmą punkt widzenia autora za swój, czyli kiedy uświadomią sobie, że żyją w zamkniętym kręgu historii i zjadają własny ogon niczym uroboros - wąż wiecznie pożerający się i rodzący na nowo. Zdumienie to będzie tym silniejsze, im więcej podobieństw wykryją między sobą a przodkami - rodzicami, dziadkami, pradziadkami - między niegdysiejszymi wydarzeniami a aktualnymi.

Przemysław Głuchowski, przegladbaltycki.pl. Więcej

Opinie zagraniczne

Ludzie sierpnia to powieść o rozczarowaniu pokolenia, dla którego czas wiary w to, że wyzwoliło się od sowieckiego dziedzictwa, trwał zbyt krótko.

Le Devoir

Dzieła Siergieja Lebiediewa tworzą widoczny wierzchołek góry lodowej wymownej ciszy. Można powiedzieć, że są jak przewodniki po zakazanych miejscach.

Die Zeit

Lebiediew, geolog z wykształcenia, odkrywa w swoich powieściach to, co pod powierzchnią: wewnętrzne życie wcześniejszych pokoleń pogrzebane pod warstwami oficjalnych mitów i skłonności do samooszukiwania się.

The Guardian

W książkach Lebiediewa historia kładzie się cieniem na wszystkim, a fakt, że jej obecność jest tak silna, sugeruje, że konflikty i napięcia w niej tkwiące wciąż nie zostały rozwiązane i że nadal mają niejasny, ale namacalny wpływ na rosyjskie społeczeństwo.

Karl Ove Knausgård
Ludzie sierpnia Ludzie sierpnia