Petersburg Noir

„Harmonia mroku jest dla Petersburga całkowicie naturalna, gdyż noir to esencja tego miasta. Mieszkający tu pisarze nie muszą niczego wymyślać. Wystarczy, że uważnie popatrzą dokoła lub spojrzą w głąb samego siebie. Miejskie mity kryją się za nagłówkami kroniki kryminalnej, a kolejna wzmianka w gazecie o zabójstwie starej lichwiarki zamienia się w wielką powieść”. - Julia Goumen i Natalia Smirnowa.

Petersburg Noir

Tłumaczenie z języka rosyjskiego: Grzegorz Szymczak

Wydanie: I

ISBN: 978-83-62498-20-8

Format: 135 x 210 mm

Liczba stron: 356

Oprawa: miękka

Seria: strefa cienia

Cena: 45,00 zł (kup u nas!)Autorzy opowiadań antologii Petersburg Noir:
Julia Biełomlińska

(ur. w 1960 r. w Leningradzie) – prozaik, poetka, publicystka.Jej kultowa powieść Biednaja diewuszka trafiła na listę finalistów nagrody „Nacjonalnyj bestseller”.Zajmuje się również grafiką książkową i malarstwem. Przygotowywała kostiumy do spektakli teatralnych i filmów.Członkini Związku Artystów Rosji.

Władimir Bieriozin

(ur. w 1966 r. w Moskwie) – prozaik, eseista, teoretyk i krytyk kultury masowej. Ukończył Wydział Fizyki naMoskiewskim Uniwersytecie Państwowym (МГУ) oraz Instytut Literacki im. Maksyma Gorkiego. Autor wielu książek fantastycznychoraz prozy należącej do nurtu realistycznego. Laureat kilku nagród literackich: nagrody czasopisma „Nowyj mir”, Stowarzyszeniaim. N. Karamzina, fundacji „Znamia”, nagrody „Zołotoj kaducej” na festiwalu literackim „Zwiozdnyj most” oraznagrody im. W. Odojewskiego. Stały współpracownik czasopism „Nowyj mir” i „Znamia”.

Anton Czyż

(ur. w 1965 r. we Lwowie) – pisarz, dziennikarz, współtwórca programów telewizyjnych i filmów dokumentalnych.Autor serii powieści o młodym petersburskim detektywie Rodionie Wanzarowie, które wyznaczyły nową jakość w rosyjskiejliteraturze kryminalnej. Powieści Antona Czyża to nie tylko dobra rozrywka, lecz także pasjonujące, pełne intelektualnych treści,błyskotliwie skonstruowane fabuły. W twórczości autora w wirtuozerski sposób łączą się najlepsze cechy kryminału i psychologiczna gra.

Lena Ełtang

(ur. w 1964 r. w Leningradzie) – prozaik, poetka, tłumaczka i dziennikarka. Jej powieści Pobieg kumaniki, Kamiennyje klony,Drugije barabany zostały uhonorowane prestiżowymi nagrodami literackimi. Jej ostatnia powieść Kartachena ukazała się w 2015 roku.Lena Ełtang od wielu lat mieszka w Wilnie.

Julia Goumen (redaktorka antologii)

(ur. w 1977 r. w Leningradzie) – agentka literacka. W biznesie wydawniczym zaczęła działać w 2001 roku jako specjalistka odzagranicznych praw autorskich. Od 2006 roku wspólnie z Natalią Smirnową prowadzi agencję literacką Goumen&Smirnova. Obie panie sąredaktorkami zbioru Moskwa Noir, który doczekał się edycji w kilku językach. W Polsce antologia ukazała się w 2011 r. nakłademwydawnictwa Claroscuro.

Andriej Kiwinow (Pimienow)

(ur. w 1961 r. w Leningradzie) – pisarz i scenarzysta. Z wykształcenia inżynier budownictwa morskiego. Dwanaście lat pracował wWydziale Kryminalnym Sankt Petersburga, podpułkownik milicji w stanie spoczynku. Autor licznych zbiorów prozy o łącznym nakładzieprzekraczającym 10 milionów egzemplarzy. Większość jego utworów doczekało się ekranizacji. Najbardziej znane to serial Ulicy razbitychfonariej (Ulice rozbitych latarń) oraz film fabularny Kanikuły strogogo rieżyma (Wakacje za kratami). Dwukrotny laureat rosyjskiejnagrody za twórczość telewizyjnej „TEFI”. Członek Związku Pisarzy Sankt Petersburga.

Jewgienij Kogan

(ur. w 1974 r. w Leningradzie) – pisarz, dziennikarz, redaktor. Wydał między innymi powieści: Iskluczenija isprawił, Enot i ja, orazzbiór opowiadań Bojazn` tiemnoty. W 2010 roku ukazał się opracowany przez Kogana zbiór Uże nawsiegda zawierający historie z dzieciństwatych, którzy urodzili się między 1970 i 1980 rokiem.

Paweł Krusanow

(ur. w 1961 r. w Leningradzie) – pisarz. Ukończył Wydział Geograficzno-Biologiczny Leningradzkiego Instytutu Pedagogicznegoim. A.I. Hercena. W pierwszej połowie lat 80. był aktywnym uczestnikiem muzycznego undergroundu, należał do Leningradzkiego Klubu Rockowego.Pracował jako oświetleniowiec w teatrze, ogrodnik, realizator dźwięku, specjalista ds. reklamy i druku offsetowego, redaktor w wydawnictwach.Swoje utwory publikuje od 1989 roku w czasopismach „Rodnik”, „Zwiezda”, „Moskowskij wiestnik”, „Soło”, „Oktiabr`”. Jego najbardziej znanepowieści to Ukus angieła (1999), Bom-bom (2003), Amerykanskaja dyrka (2006) i Miortwyj jazyk (2010). Paweł Krusanow otrzymał między innyminagrodę czasopisma „Oktiabr`”, nagrodę Andrieja Biełego. Był też nominowany do nagród „Nacjonalnyj bestseller” i „Bolszaja kniga”.

Aleksandr Kudriawcew

(ur. w 1979 r. w Nowozybkowie) – pisarz, dziennikarz, korespondent RIA „Nowosti”. Ukończył studia na Wydziale DziennikarstwaPetersburskiego Uniwersytetu Państwowego (СПбГУ). Autor powieści młodzieżowej Nie bojsia nikogda.

Natalia Kurczatowa

(ur. w 1977 r. w Leningradzie) – prozaik, krytyk, poetka. Ukończyła Wydział Dziennikarstwa Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego(СПбГУ). Napisała powieść Leto po Daniiłu Andriejewiczu (we współautorstwie z Ksenią Wienglińską) i opowiadanie Pochod (w zbiorze Czetyrieszaga ot wojny). Współpracowała z różnymi czasopismami (m.in. „Time Out” i „Ekspert”), dla których pisała głównie recenzje i artykułykrytyczne.

Wadim Lewental

(ur. w 1981 r. Leningradzie) – pisarz, krytyk literacki. Ukończył Wydział Filologiczny Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego(СПбГУ). Współpracował z gazetą „Sankt-Petersburskije wiedomosti” i czasopismami internetowymi „Sol`”, „Czastnyj koriespondient”.Obecnie pisze dla gazety „Izwiestija”. Pracuje też jako redaktor w wydawnictwie. Jego prozę publikowano w czasopismach literackich i wkilku tomach zbiorowych.

Michaił Lialin

(ur. w 1983 r. w Leningradzie) – pisarz. Ukończył Wydział Ekonomiczny Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego (СПбГУ). Autor dwóchpowieści: Sołdaty armii TRESZ (2007) i RZDCZN (2008).

Siergiej Nosow

(ur. w 1957 r. w Leningradzie) – prozaik, dramaturg. Był pracownikiem naukowym, stróżem na budowie metra, redaktorem w czasopiśmie dladzieci „Kostior” i w „Radio Rossii”. Autor kilku powieści (Chozjajka istorii; Czlien obszczestwa, ili Gołodnoje wriemia; Dajtie mnieobjezianu; Graczi ulietieli; Fransuaza, ili Put` k liedniku), a także kilku zbiorów opowiadań, esejów i sztuk teatralnych. UtworySiergieja Nosowa kilkakrotnie były nominowane do prestiżowych nagród literackich. Największe zainteresowanie wywołał zbiór jegooryginalnych esejów Tajnaja żyzn` petersburskich pamiatnikow.

Andriej Rubanow

(ur. w 1969 r. w Uzunowie, obwód moskiewski) – pisarz. W 2005 wydał na własny koszt powieść Sażajtie, i wyrastiot. Po roku powieść trafiłana listę finalistów nagrody literackiej „Nacjonalnyj bestseller”, doczekała się kolejnego wydania, została przetłumaczona na kilkaeuropejskich języków. Rubanow wydał ponad dziesięć tomów prozy reprezentującej różne gatunki i nurty – od antyutopii do utworówkontrkulturowych. Za powieści Chlorofilija i Żywaja ziemlia uhonorowano go Nagrodą im. Arkadija i Borysa Strugackich (ABS).

Natalia Smirnowa (redaktorka antologii)

(ur. w 1978 r. w Moskwie) – agentka literacka. Studiowała prawoznawstwo i pracowała jako prawnik, następnie przeniosła się doSankt Petersburga, gdzie ukończyła studia filologiczne i została specjalistką od zagranicznych praw autorskich. O 2006 roku wspólnie zJulią Goumen prowadzi agencję literacką Goumen&Smirnova, prezentując czytelnikom całego świata najlepszych rosyjskich autorów.Wspólnie opracowały również antologię Moskwa Noir.

Anna Sołowiej

(ur. w Leningradzie) – prozaik, dziennikarka, scenarzystka, reżyserka kilku filmów dokumentalnych. Ukończyła Leningradzki PaństwowyInstytut Pedagogiczny. Publikowała w czasopismach literackich. Autorka zbioru opowiadań Pałata Nr. W 1999 roku wyjechała do Izraela,mieszka w Jerozolimie.

Ksenia Wienglińska

(ur. w 1977 r. w Peterhofie pod Leningradem) – pisarka, z wykształcenia reżyserka filmów dokumentalnych. Kręciła klipy dlaundergroundowych muzyków oraz filmy krajoznawcze (film Szojkuła o małym narodzie Iżorów). Wspólnie z Natalią Kurczatową napisała powieśćLeto po Daniiłu Andriejewiczu. Pracuje w rodzinnej firmie fotograficznej.